امکان سنجی پروژه کوشش

کارفرما: شهرداری‌مشهد(سازمان‌زمین‌و مسکن )
موقعیت:حاشیه بلوار حافظ و بزرگراه کلانتری
مساحت: ۴۳۵۵ متر مربع
الگوی پیشنهادی:
کاربری: تجاری-اداری
تراکم: ۸۴۹ درصد
سطح اشغال: ۸۰ درصد
تعداد طبقات: ۱۴ طبقه

امکان سنجی پروژه کوشش 30

دیدگاه مسدود است.