امکان سنجی سایت حافظ

  • کارفرما: شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن)
  • موقعیت:حاشیه بلوار حافظ و بزرگراه کلانتری
  • مساحت: ۶۸۸۹ متر مربع
  • الگوی پیشنهادی:
  • کاربری: تجاری در مقیاس ناحیه و شهر از نوع خدمات فنی خودرو و کاربری اقامتی
  • بوسیله کنترل سایه اندازی امکان ارتفاع تا ۱۰ طبقه بر روی زمین می باشد.

امکان سنجی سایت حافظ 15

دیدگاه مسدود است.