درخواست استخدام

متقاضیان استخدام در شرکت شارآبادبوم می توانند با دریافت فرم زیر و تهیه یک نسخه پرینت از آن و پر کردن آن به صورت دستی و ارسال اسکن آن به ایمیل shaarabadboom@gmail.com درخواست خود را ارائه دهند. جهت پیگیری درخواست اشتغال یک هفته پس از ارسال فرم تماس بگیرید.

دریافت فرم مشخصات متقاضی

تماس و پیگیری: ۳۸۵۱۴۷۷۰-۰۵۱

درخواست استخدام

اشتغال استخدام مهندسان مشاور شارآبادبوم

دیدگاه مسدود است.