معرفی شرکت مهندسان مشاور

آیین اخلاق حرفه ‏ای مهندسان مشاور

آیین اخلاقی هر حرفه بیانگر اصول و ارزش‏های پایدار و محوری اعضا در ارتباط با جامعه و گروه های ذی حق و ذی نفع در آن حرفه است. هدف آن حفظ حقوق و حفاظت و دفاع از جامعه و گروه های مذکور، در برابر ضرر و زیان ‏های احتمالی ناشی از عملکرد آن حرفه است. هر چند سابقه آیین اخلاق حرفه‏ ای در غرب به اوائل قرن نوزدهم می ‏رسد، ولی مطالعات نشان می‏ دهد که قرن‏ ها پیش، چیت‏ سازان و آهنگران در ایران دارای ضوابط و معیارها و آیین ‏حرفه ‏ای جامع و مستحکمی بوده اند. شاید بتوان آیین‏ های مذکور را اولین آیین‏ های اخلاق حرفه‏ ای مدون به شمار آورد که لزوم تدوین آن را برای مهندسان مشاور نشان می دهد.

معرفی شرکت مهندسان مشاور
آیین اخلاقی هر حرفه بیانگر اصول و ارزش‏های پایدار و محوری اعضا در ارتباط با جامعه و گروه های ذی حق و ذی نفع در آن حرفه است

امروز، نیاز به آیین اخلاق حرفه ‏ای در رشته ‏های مهندسی و تکنولوژی بیش از گذشته احساس می‏ گردد. پیشرفت‏ ها و دستاوردهای تکنولوژی طی قرن گذشته و ادامه روند پرشتاب آن در آینده هر چند رشد و گسترش شگفت‏ آوری را همراه داشته، آسیب‏ های جدی و جبران‏ نا‏پذیری نیز بر محیط زیست و کیفیت زندگی وارد ساخته و اخلاق، فرهنگ و محیط اجتماعی انسان را به شدت مورد تهدید قرار داده است. با توجه به برنامه توسعه کشور و طرح‌های عمرانی متعدد و سرمایه‏ گذاری عظیم در آنها، جامعه حرفه ای کشور رسالت مهمی در تهیه و نظارت بر اجرای طرح‌ها و توسعه ملی به عهده دارند و در جایگاهی قرار گرفته‏ اند که نه تنها باید منافع ملی و سلامت محیط زیست کشور را مد نظر داشته باشند، بلکه باید حقوق کارفرمایان، پیمانکاران، کارکنان و گروه های کارشناسی و مهندسی را نیز محترم شمرده، از آن دفاع نموده و از راه یافتن فساد در حرفه مهندسان مشاور جلوگیری کنند. از این رو مهندسان مشاور کشور بایستی در چارچوب ضوابط اخلاقی روشن و شفافی‏ که رعایت آنها موجب توسعه و کمال آنان و حرفه مهندسان مشاور در کشور می‏ گردد، فعالیت کنند.

در این راستا، شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در خردادماه ۱۳۸۳ کمیته‏ ای را برای تدوین استراتژی جامعه و آیین اخلاق حرفه‏ ای مهندسان مشاور تعیین نمود. کمیته مذکور ابتدا افراد، سازمان ها و گروه هایی را که حقوق آنان بایستی از سوی مهندسان مشاور مورد توجه و احترام قرار گیرد، تعریف نمود و بر این اساس در تدوین آیین اخلاق حرفه ‏ای مهندسان مشاور، علاوه بر حفظ منافع ملی، محیط زیست و فرهنگ، توجه به حقوق کارفرمایان، حرفه مهندسی مشاور و هر یک از اعضا و کارکنان آنها را نیز لازم شمرد.

در تنظیم و تدوین آیین‏ اخلاق حرفه ‏ای، کمیته مسئول با مراجعه به شبکه جهانی اطلاعات و جمع‏ آوری، مطالعه و بررسی آیین‏ اخلاقی مهندسان مشاور چند کشور مانند هند، استرالیا، کانادا، آمریکا و همچنین اتحادیه فیدیک از یک سو و جمع ‏آوری نظرات و پیشنهادات شرکت‏ های عضو جامعه مهندسان مشاور ایران از طریق پرسشنامه ‏ای که بین اعضای جامعه توزیع گردید از سوی دیگر، اولین ویرایش آیین اخلاق حرفه‏ ای مهندسان مشاور را تنظیم نمود. ویرایش اول در کمیته مورد بررسی و برای نظرخواهی مجدد در اختیار اعضای جامعه قرار گرفت. پس از اعمال نظرات دریافت شده و اصلاحات مکرر، متن فراهم شده پس از ویرایش پنجم در شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران مطرح و پس از حداقل پنج جلسه بررسی تفصیلی و اعمال آخرین نظرات اصلاحی، مورد تصویب واقع گردید. اینک آیین اخلاقی مهندسان مشاور به صورت نهایی تنظیم و تقدیم اعضای محترم جامعه و حرفه شریف مهندسان مشاور می‌گردد.

بی‌گمان کارآمدی آیین اخلاقی تنظیم شده، در جریان عمل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و با توجه به اولین تجربه جامعه مهندسان مشاور ایران در این مورد و نیز با توجه به محیط متحول جامعه و تکنولوژی و حرفه مهندسی و پدید آمدن مسائل جدید، با گذشت زمان و به طور ادواری، مورد تجدید نظر و اصلاح قرار خواهد گرفت. آیین اخلاق حرفه‏ ای جامعه مهندسان مشاور حول پنج محور اساسی به شرح زیر تدوین گردیده است:
۱ـ تعهدات نسبت به منافع ملی، محیط زیست و فرهنگ.
۲ـ تعهدات نسبت به کارفرمایان.
۳ـ تعهدات نسبت به حرفه مهندسی مشاور.
۴ـ تعهدات نسبت به یکدیگر.
۵ـ تعهدات نسبت به کارکنان و سهام داران خود.

تعهدات مربوط به هر یک از محورهای پنجگانه فوق در سه سطح به شرح زیر تدوین گردیده است:
۱ـ اصول بنیادین اخلاق حرفه‏ ای: اصول و ارزش‏ های اخلاقی است که جنبه آرمانی دارند. دستیابی و تحقق کامل این اصول مقدور نیست. تنها می‏ توان در جهت آنها تلاش کرد و به آنها نزدیک شد. سایر اصول و معیارها و دستورات اخلاقی، از این اصول بنیادین نشأت گرفته و راه‌های تحقق و نزدیک شدن آنها به شمار می‏ روند.
۲ـ معیارهای اخلاق حرفه ‏ای: حداکثر سطح اخلاقی رفتار حرفه ‏ای است که مهندسان مشاور تحقق آن را ممکن می ‏دانند و برای آن می ‏کوشند. این معیارهای اخلاقی، وسیله دستیابی یا نزدیک شدن به اصول بنیادین یا آرمان‌های اخلاقی می ‏باشند.
۳ـ اصول بنیادین اخلاق حرفه ‏ای: حداقل سطح اخلاقی رفتار حرفه‌ای است که عدول از آنها موجب تنبیه انضباطی می‌شود.
در ابتدا، قبل از ورود به محورهای پنجگانه و سطوح سه گانه فوق، ارزش ‏های اخلاقی مورد نظر جامعه مهندسان مشاور ایران ارائه گردیده است. منظور از ارزش ‏های اخلاقی، موازینی است که این جامعه برای تعریف و تبیین خوب از بد و درست از نادرست استفاده می‏ کند.

امید است این آیین حرفه‏ ای به ارتقای سطح اخلاقی فعالیت ‏های مهندسان مشاور کشور، اعتلای حرفه مهندسی و پیشرفت و کمال مهندسان و کارشناسان و در نهایت توسعه و اعتلای کشور بیانجامد.

دیدگاه مسدود است.